Stiftelsen Idébanken - nasjonalt senter for lokal bærekraft 
  -  
Idébank-Nytt - Nasjonalt senter - Nordiske treff - Publikasjoner
  -  
Idébank-Nytt
Idébank-Nytt
Vårt nyhetsbrev Idébank-Nytt har pga manglende finansiering sett seg nødt til å ta en pause i nåværende form. Inntil videre vil du finne nyheter om lokalesamfunnets bidrag til en bærekraftig utvikling på denne websiden.
  Glimt fra:
Idébankens historie
Idébank-Nytt
Vårt nyhetsbrev Idébank-Nytt har pga manglende finansiering sett seg nødt til å ta en pause i nåværende form. Inntil videre vil du finne nyheter om lokalesamfunnets bidrag til en bærekraftig utvikling på denne websiden.
Nye kurstilbud
Kirsten Paaby har stått for utvikling av 3 nye kurs:
1. Inspirasjon for Lokal Bærekraft
2. Metodekurs i folklig engasjement
3. "Hallo i helsen"

Du når Kirsten på tlf: 22 98 60 81
Omorganisering
I løpet av det siste halvåret har Stiftelsen Idébanken gjennomgått en omfattende omstrukturering. Et interimsstyre søker å etablere et nasjonalt kompetansesenter, utvikle nye kurs og prosesstilbud og styrke fagnettverk innen lokal bærekraft.
Stiftelsen Idébankens nye bibliotek er åpnet!
Idébankens bibliotek er åpent hver torsdag mellom 14:00 - 18:00 og etter avtale. Her finner du bøker som presenterer spennende resultater fra lokalt bærekraftarbeid, metoder som er brukt for å nå resultatene og en presentasjon av hvilke mål en har søkt å nå.
Allrommet fungerer som felles møteplass, kantine og undervisningsrom Skandinavisk kommunearkiv
     
 Til de forrige nettsidene våre:
Start Eksempeldatabasen
Nasjonalbudsjettes kap. 7 handler om bærekraftig utvikling

Balanseakten
Nordisk kampanje
om FN's utdanningstiår for en bærekraftig utvikling
Local Sustainability is an Internet portal established by ICLEI - Local Governments for Sustainability - to provide a platform from which European local governments can easily access the wealth of resources available to them in developing, implementing, and monitoring policies in support of local sustainable development. This portal is a 'one stop shop' for local governments seeking to find targeted information and guidance on local sustainability issues
 
Global Health Observatory (GHO)

WFSF   
resultater metoder mål  
       
På tvers i dag - på rett spor i morgen    

720 478 236              220  107