Stiftelsen Idébanken - nasjonalt senter for lokal bærekraft 
  -  
Idébank-Nytt - Nasjonalt senter - Nordiske treff - Publikasjoner
  --  
Publikasjoner
Idébanken har lagt ut noen bøker og rapporter på pdf. De kan også bestilles i papirutgave fra oss. Biblioteket vårt har alle disse og mange fler.
     
«NORDIC Success stories in Sustainability»
– en publikasjon som presenterer suksessrike nordiske eksempler med lokalt bærekraftarbeid fra de siste 20 årene.
pdf

BALANSEBOKA:
Presentasjon av utdanning for en bærekraftig utvikling.
Hva er "Balanseakten"? Hvordan bygge bro mellom utdanning og forsøk som fremmer en bærekraftig utvikling. 7 eksempler fra Danmark 7 eksempler fra Sverige 7 eksempler fra Norge

Hva fant Lavutslippsutvalget politisk umulig?
Hvordan har nordiske folkehøyskoler vist vei?
Hvordan finner jeg de beste hjelpemidler.
pdf
http://www.idebanken.no/Tilbud/veienvidere.pdf
http://sustainable-cities.eu/upload/pdf_files/ac_norwegian.pdf
 

Kunnskap for Bærekraftig utvikling

- en oversikt over tilbud til voksne i Norden. NMR, Vofo, NVL 2011 Rapport (pdf)
-------------------
 
 Til de forrige nettsidene våre:
Start Eksempeldatabasen
   
 
   
resultater metoder mål  
       
På tvers i dag - på rett spor i morgen